петък, 8 февруари 2008 г.

Бианка Велинград ЕООД - Драгиново


Кратък фирмен профил
Бианка Велинград ЕООД - Драгиново
Информационната система за българските предприятия (BEIS) може да се ползва
безплатен ограничен достъп след регистрация
пълен достъп до информацията по абонамент
Безплатен ограничен достъп
Чрез регистрация (каре долу ляво) можете да получите ограничен достъп до рейтингите на BEIS, и базова информация за фирмите:
град
отрасъл
предмет на дeйност
капитал по регистрация
притежавани лицензи и сертификати
последни и предстоящи общи събрания
Пълен достъп до информацията
Абонатите получават пълен платен достъп до Информационната система за българските предприятия (BEIS), като за всяка фирма са достъпни данни за
управители и участието им в други дружества
акционери
съучастия
финансови данни (баланс и отчет за приходи и разходи)
финансови показатели
преглед на пресата
Запознайте се с условията за абонамент.
За да се ориентирате в структурата на всяка справка можете да прегледате профайла със свободен достъп!
Амос-Спорт ЕАД - Драгиново
Област: ПазарджикДейност: Поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръженияСъдържание на фирмения профайл
Представянето на фирмата съдържа:
наименование;
седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
отрасъл и предмет на дейност;
булстат и данъчен номер;
капитал и номинал;
борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
общи събрания;
управители и участия на управителите в други дружества;
акционери и съучастия;
финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
пазарен дял

Няма коментари: