сряда, 23 януари 2008 г.

Велинград


История на ВелинградМногобройнитеархеологически находки, каменни и костни оръдия на труда, бронзови предмети и други говорят за съществуването на живот от древни времена по тези места. Трайни следи оставят траките, славяните, византийците, римляните. Следите, които оставят османлиите обаче, са кървави и мрачни, свързани с насилственото помохамеданчване на местното християнско население. Вълнуващ разказ за това време е оставил поп М. Драгинов.
Много място му е отделил и народният поет Иван Вазов в родопските си пътеписи. По-късно, когато пламва искрата на Възраждането, тукашното население също дава своя принос в родолюбивите дела.
В 1816 г. в Каменица е изградена църквата “Св. Троица”, която дотогава е малко подземно манастирче, а в 1846 г. е открито първото училище с учител Илия Ждраков. Освобождението заварва селищата, образуващи днешния Велинград, в окаяно състояние. Постепенно местното население започва да осъзнава богатствата, които му е предоставила природата, за да се стигне до днешния курорт от национално и междуна родно значение.
В града има исторически музей (тел. 0359 22591). Добре дошли Велинград се намира в Пазарджишка област, Северозападните Родопи разположен е в западното разширение на Чепинската котловина с посока северното средище в Чепино.През 1948 селата Лъжене, Каменица и Чепино се обединяват в едно селище, което се провъзгласява за град под името Велинград, той е административен, стопански и културен център на Велинградска община ,обявен за балнеоложки курорт.Разположен в живописната долина на Чепинската река на височина 750м. и отстои на 48км от Пазарджик, на 81км. от Пловдив, на 135км от София, на 196км от Смолян. Характерен с преходноконтинентален климат -мека зима и про
хладно лято.Преобладават кафяви, планинско-горски рендзини и напоени почви. В града се намират Велинградските минерални води, което определя и значителения потенциал в развитието на туризма и балнеолечението.Със сериозни традиции и значителни природно - климатични предпоставки се развиват, санаториални заведения и балнеохотели, хотели, частни квартири, заведения за обществено хранене и развлечения и др; разполага с мин. бани, открити и закрити басейни и градски плажове.Истинско чудо на природата е най-големият карстов извор в България - Клептуза, от който всяка секунда на повърхността бликат 580-1180 л/сек.Изключително живописни са околностите на Велинград - богати иглолистни гори красиви поляни и кристално чисти реки.


Няма коментари: